Bilskrot Kungälv självplock

En bilskrot i Kungälv med självplock, eller självservice, erbjuder kunder möjligheten att själva plocka av och ta bort delar från uttjänta fordon som är placerade på skroten. Här är vanliga steg och hur det fungerar:

 1. Ankomst till bilskroten:
  • Kunder kommer till bilskroten och registrerar sig vanligtvis vid ankomsten. Det kan krävas att du betalar en inträdesavgift eller deponerar ett belopp som återbetalas när du lämnar skroten.
 2. Åtkomst till fordon:
  • Kunden får tillgång till det område där skrotade fordon finns uppställda. Det kan vara en uppställningsplats med flera bilar, och kunden kan välja vilket fordon de vill plocka delar från.
 3. Självplock av delar:
  • Kunden använder sina egna verktyg för att självständigt plocka av och ta bort de önskade delarna från det uttjänta fordonet. Det kan inkludera allt från motor- och transmissionsdelar till inredningselement.
 4. Kontroll av delar:
  • Innan kunden plockar av en del är det vanligt att de får inspektera delen för att säkerställa att den är i gott skick och uppfyller deras krav.
 5. Registrering och betalning:
  • Efter att ha valt önskade delar registrerar kunden dem hos skroten och betalar för de plockade delarna. Prissättningen kan variera beroende på skrotens policy och deltyp.
 6. Säkerhet och ansvar:
  • Kunden är ansvarig för att använda rätt verktyg och följa skrotens säkerhetsregler. Det är viktigt att vara försiktig för att undvika personskador och skador på fordonen.
 7. Transport av delar:
  • Kunden ansvarar vanligtvis för att transportera de plockade delarna från skroten till sin egen destination. Det kan krävas att kunden har en egen transport eller hyr ett fordon för detta ändamål.
 8. Dokumentation och avslutning:
  • Efter att ha plockat av alla önskade delar och genomfört betalningen får kunden vanligtvis en dokumentation av de plockade delarna och slutför processen.

Det är viktigt att notera att självplockstjänster inte erbjuds av alla bilskrot i Kungälv, och tillgängligheten kan variera beroende på skrotens policy och lokala lagar och regler. Innan du väljer självplockstjänster bör du vara medveten om skrotens regler och säkerhetsföreskrifter samt se till att du har rätt verktyg och kunskap för att genomföra självplocket på ett säkert sätt.