Bilskrots tips för dig som skall skrota bilen

Skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I allmänhet är det kostnaden som får avgöra om bilen skall anses som uttjänt och därmed skrotas, även om vissa ägare framhåller att dennes miljötänkande har påverkat beslutet om skrotningen av fordonet.I de flesta fall är det resultatet av den obligatoriska bilbesiktningen som fäller avgörandet om det är värt att kosta på bilens krävda förbättringar. En enkel kalkyl där fordonets totala körsträcka medräknas visar ofta att bilen bör bytas ut och därmed även skrotas.


Att skrota bilen är detsamma som att göra sig av med den så billigt som möjligt. Vissa personer anser tydligen att det enklaste sättet är att dumpa skrotbilen i naturen eller helt enkelt på någon parkeringsplats. Det är bara att plocka bort registreringsskyltarna så att ägaren inte kan spåras. Detta förfarande syftar första hand på att ägaren tror sig spara pengar i samband med skrotningen och stämde väl också med verkligheten för många år sedan. Även om skrotningspremien inte finns längre är det en det en villfarelse att tro att bilskrotning normalt medför någon kostnad. Det enda besväret en bilägare behöver göra är att ringa ett samtal för att bli av med sin skrotbil gratis och på ett lagligt sätt.Bilskrotningsförfarande


Enligt Bilproducenternas direktiv mottager en auktoriserad bilskrot en skrotbil gratis. Och enligt praxis skall dessa auktoriserade företag finnas inom fem mil från kund. Skrotningsföretagen, som arbetar under en statlig styrd bilskrotningsförordning, ingår i en återvinningskedja. Denna har  genom idogt utvecklingsarbete nått stipulerat 95 % återvinning. Denna kretsgång av olika material genererar naturligtvis pengar i motsats till den dumt nog dumpade bilen, som kan kosta ägare ett stort bötesbelopp vid en eventuell spårning. En del av dessa pengar kommer ägaren till del vid leveransen av skrotbilen.

 

Bilägaren, som bestämt bilskrotning, bör för egen säkerhet tillse att fordonet hamnar hos en auktoriserad bilskrot. Det viktigaste för ägaren är att fordonet blir avregistrerat hos Transportstyrelsen. Många oseriösa aktörer utnyttjar oförsiktiga ägare med villfarelse om skrotning men säljer bilen vidare för nyttjande i trafik. Genom att erhålla ett skrotningsintyg hos en auktoriserad bilskrot garanteras ägaren ett lagligt förfarande.


Många bilar är avställda vid skrotningsbeslut och därför behäftade med körförbud. Ägarna måste därför anlita bärgning för transport till en auktoriserad bilskrot. Under t. ex. Skrota bilen Göteborg eller bilskrot Göteborg på Google finner ägaren till skrotbilen registrerade företag, med tillstånd av Länsstyrelsen, som erbjuder tjänsten gratis. Bärgningsföretag, som samarbetar med auktoriserade bilskrotar, erhåller intäkter som täcker kostnaden för denna tjänst . Genom den allt mer utvecklade metoden för materialåtervinning blir bilskrotning inklusive bärgning och transport helt kostnadsfri för ägare till uttjänta bilar vid skrotningen. En sänkning av internationella metallpriser kan förändra situationen. Det enda som krävs av ägaren av skrotbilen är ett sunt begrepp vid val av hämtning   och ett telefonsamtal eller mail.


Skrota bilen med hämtning.

Skrotning av bilar av ackrediterad bilskrot

Information bilskrotning

Copyright © 2017 bilskrot.tips. Alla rättigheter är reserverade.