Skrota bilen i Trollhättan

Att skrota en bil i Trollhättan, eller någon annanstans, innebär att du följer ett antal steg för att säkerställa en smidig och miljövänlig process. Här är en generell guide:

 1. Förbered bilen:
  • Ta bort personliga ägodelar och registreringsskyltar från bilen.
  • Se till att bilen är tom på bränsle, olja och andra vätskor.
 2. Hitta en auktoriserad bilskrot:
  • Kontakta en auktoriserad bilskrot i Trollhättan. Du kan använda lokala kataloger, sökmotorer på internet eller fråga runt för rekommendationer.
 3. Be om pris och arrangera hämtning:
  • Fråga om ersättning för din skrotbil och om skroten erbjuder kostnadsfri hämtningstjänst. Många skrotar hämtar skrotbilar kostnadsfritt.
 4. Samla nödvändiga dokument:
  • Se till att du har ditt registreringsbevis del 2 tillgängligt. Detta dokument behövs för att skroten ska kunna avregistrera bilen hos Transportstyrelsen.
 5. Arrangera hämtning eller leverans:
  • Om skroten erbjuder hämtning, bestäm en tid och plats för hämtningen. Om du själv kör bilen till skroten, se till att du får tydliga instruktioner om var och när du ska lämna den.
 6. Mottagningsbevis:
  • När du lämnar din bil på skroten kommer du att få ett mottagningsbevis. Detta är ett viktigt dokument som visar att du har skrotat din bil och att skroten tar ansvar för den korrekta hanteringen av fordonet.
 7. Avregistrering:
  • Skroten ansvarar för att avregistrera bilen hos Transportstyrelsen, och du behöver inte längre betala fordonsskatt för den.
 8. Ersättning:
  • Om du får ersättning för din skrotbil, se till att du får betalningen och eventuella intyg eller kvitton.
 9. Återvinningsprocess:
  • Skroten demonterar och återvinner bilens olika komponenter på ett miljövänligt sätt.

Genom att välja en auktoriserad bilskrot i Trollhättan säkerställer du att skrotningen sker i enlighet med gällande lagar och miljökrav.